Federació ACAPS

Fundació Isidre Esteve

Medicus Mundi Catalunya

Hospital Sant Joan de Déu

Fundació Step by Step

Creu Roja Internacional

gracare, Institut català d'ajudes tècniques

Associació Rostros, Colores y Sueños

Fundación Vicente Ferrer